Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Οι Επισκέπτες-τριες Υγείας ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση παροχής όλων των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης.
Η αναφορά αυτή σε θέματα υγείας προϋποθέτει και συνεπάγεται την επικέντρωση στις πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας και στις φροντίδες αποκατάστασης με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο δουλειάς και γενικότερα στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων και νοσηλευτικών υπηρεσιών, συντονιστικού ή προγραμματικού χαρακτήρα με εξαίρεση ιατρικές πράξεις που προϋποθέτουν την παρέμβαση γιατρού.
Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.
Συγκεκριμένα οι Επισκέπτες/-τριες υγείας δραστηριοποιούνται στις παρακάτω Υπηρεσίες.
Μονάδες και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης Νομαρχιών - Ψυχικής Υγιεινής - Υγιεινής της Εργασίας - Νοσοκομείων - Αποκατάστασης Μονάδων Μέριμνας τρίτης ηλικίας και γενικά σε όλες τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διευθύνσεις Υγιεινής Νομαρχιών, Κέντρα Υγείας, Ιατροκοινωνικά Κέντρα ΠΙΚΠΑ, Κέντρα μάνας και παιδιού ΙΚΑ, Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού, κέντρα σχολικής υγιεινής, Ιατροκοινωνική Υπηρεσία Νοσοκομείου, Εξωτερικά Ιατρεία, Διαβητολογικά Κέντρα, Αντιφυματικά Κέντρα, Κέντρα Αιμοδοσίας, Ογκολογικά Ιατρεία, Υπηρεσία Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Επαγγελματική Υγιεινή Νοσοκομείων, Ιατρεία και κέντρα που παρέχουν (Π.Φ.Υ.) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όλων των Ιατρικών Τομέων του Νοσοκομείου.Κέντρα κοινοτικής ψυχικής υγιεινής, , εξωτερικά ιατρεία ψυχιατρικών νοσοκομείων, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, κέντρα προστασίας τοξικομανίας και αλκοολισμού.Υπηρεσίες υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας, Ιατρεία βιομηχανιών, εργοστασίων, ιατρεία ασφαλιστικών ταμείων και φορέων.Κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, διευθύνσεις αναπήρων και ασφαλιστικών φορέων, κέντρα χρονίως πασχόντων.Υπηρεσίες μέριμνας για την Τρίτη ηλικία, Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων.
Συγκεκριμένα στην υπηρεσία που εργάζομαι το τμήμα Επισκεπτών Υγείας ασκεί έργο Αγωγής Υγείας και Συμβουλευτικής Υγείας σε ομάδες υψηλού κινδύνου ( αλκοολικοί, τοξικομανείς, καρκινοπαθείς, διαβητικοί, φυματικοί, ψυχικά ασθενείς) και παραπέμπει σε ανάλογες υπηρεσίες, διευκολύνοντας διαδικασίες πρόσβασης.
Πραγματοποιούνται κατ’οίκον επισκέψεις στις άνωθι ομάδες υψηλού κινδύνου καθώς και σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ( ηλικιωμένα και μοναχικά άτομα).
Έχει την ευθύνη της Υγειονομικής Επιτήρησης, αναλαμβάνοντας την διεκπεραίωση της έκδοσης των Πιστοποιητικών Υγείας των Αλλοδαπών με την διενέργεια αντιφυματικού ελέγχου.
Επιπρόσθετα διενεργούνται εμβολιασμοί και δερμοαντιδράσεις Mantoux σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη που προσέρχεται στην υπηρεσία μας

Δεν υπάρχουν σχόλια: