Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Οι Επισκέπτες-τριες Υγείας ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση παροχής όλων των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης.
Η αναφορά αυτή σε θέματα υγείας προϋποθέτει και συνεπάγεται την επικέντρωση στις πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας και στις φροντίδες αποκατάστασης με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο δουλειάς και γενικότερα στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων και νοσηλευτικών υπηρεσιών, συντονιστικού ή προγραμματικού χαρακτήρα με εξαίρεση ιατρικές πράξεις που προϋποθέτουν την παρέμβαση γιατρού.
Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.
Συγκεκριμένα οι Επισκέπτες/-τριες υγείας δραστηριοποιούνται στις παρακάτω Υπηρεσίες.
Μονάδες και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης Νομαρχιών - Ψυχικής Υγιεινής - Υγιεινής της Εργασίας - Νοσοκομείων - Αποκατάστασης Μονάδων Μέριμνας τρίτης ηλικίας και γενικά σε όλες τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διευθύνσεις Υγιεινής Νομαρχιών, Κέντρα Υγείας, Ιατροκοινωνικά Κέντρα ΠΙΚΠΑ, Κέντρα μάνας και παιδιού ΙΚΑ, Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού, κέντρα σχολικής υγιεινής, Ιατροκοινωνική Υπηρεσία Νοσοκομείου, Εξωτερικά Ιατρεία, Διαβητολογικά Κέντρα, Αντιφυματικά Κέντρα, Κέντρα Αιμοδοσίας, Ογκολογικά Ιατρεία, Υπηρεσία Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Επαγγελματική Υγιεινή Νοσοκομείων, Ιατρεία και κέντρα που παρέχουν (Π.Φ.Υ.) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όλων των Ιατρικών Τομέων του Νοσοκομείου.Κέντρα κοινοτικής ψυχικής υγιεινής, , εξωτερικά ιατρεία ψυχιατρικών νοσοκομείων, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, κέντρα προστασίας τοξικομανίας και αλκοολισμού.Υπηρεσίες υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας, Ιατρεία βιομηχανιών, εργοστασίων, ιατρεία ασφαλιστικών ταμείων και φορέων.Κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, διευθύνσεις αναπήρων και ασφαλιστικών φορέων, κέντρα χρονίως πασχόντων.Υπηρεσίες μέριμνας για την Τρίτη ηλικία, Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων.
Συγκεκριμένα στην υπηρεσία που εργάζομαι το τμήμα Επισκεπτών Υγείας ασκεί έργο Αγωγής Υγείας και Συμβουλευτικής Υγείας σε ομάδες υψηλού κινδύνου ( αλκοολικοί, τοξικομανείς, καρκινοπαθείς, διαβητικοί, φυματικοί, ψυχικά ασθενείς) και παραπέμπει σε ανάλογες υπηρεσίες, διευκολύνοντας διαδικασίες πρόσβασης.
Πραγματοποιούνται κατ’οίκον επισκέψεις στις άνωθι ομάδες υψηλού κινδύνου καθώς και σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ( ηλικιωμένα και μοναχικά άτομα).
Έχει την ευθύνη της Υγειονομικής Επιτήρησης, αναλαμβάνοντας την διεκπεραίωση της έκδοσης των Πιστοποιητικών Υγείας των Αλλοδαπών με την διενέργεια αντιφυματικού ελέγχου.
Επιπρόσθετα διενεργούνται εμβολιασμοί και δερμοαντιδράσεις Mantoux σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη που προσέρχεται στην υπηρεσία μας

Κυριακή, 4 Μαΐου 2008

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ
Ø 2001- Μάστερ στο Μάνατζμεντ Αναπαραγωγικής Υγείας και Οικογενειακού Προγραμματισμού- Πανεπιστήμιο Ουαλίας
Ø 1999 -Πτυχίο Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας-Τμήμα Επισκεπτών-τριών Υγείας- Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Ø 1993 -Απολυτήριο Γενικού Λυκείου με βαθμό «18» Γενικό Λύκειο Σάμου

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Ø Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας- Certificate of Proficiency, University of Michigan
Ø Καλή γνώση της Ιταλικής Γλώσσας- Certificato Superiore, Palso
Ο Καλή γνώση της Ισπανικής Γλώσσας- Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Ø Μέτρια Γνώση της Γερμανικής Γλώσσας -Certificat Grundstuffe, Goethe Institut

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ø 21/9/05/- 10/10/2008 - Σταθμός Αιμοδοσίας – Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων
Ø 31/1/04- 20/9/05 & 13/10/08-σήμερα -Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής- Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ø 2007 Παρακολούθηση σεμιναρίου Κατάρτισης 300 ωρών με θέμα :Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης- Φορείς: ΚΕΚ ΜΙΤ-ΕθΝΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ø 2007- Παρακολούθηση σεμιναρίου 150 ωρών με θέμα: Δημόσια Υγεία και Άρση Κοινωνικού Αποκλεισμού- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Ø 2006 -Παρακολούθηση σεμιναρίου 150 ωρών με θέμα: Εκπαίδευση και Απόκτηση Δεξιοτήτων στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας- Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας-Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Ø 2006- Παρακολούθηση σεμιναρίου 180 ωρών με θέμα: Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κινδύνου στον Τομέα Υγείας- ΚΕΚ ΚΑΤ
Ø 2005- Παρακολούθηση σεμιναρίου 120 ωρών με θέμα: Αντιμετώπιση και Ψυχοκοινωνική Στήριξη Κακοποιημένων Ατόμων (παιδιών-γυναικών)- ΚΕΚ Ιδρύματος για το Παιδί « Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
Ø 2003- Παρακολούθηση σεμιναρίου 400 ωρών με θέμα « Διαχείριση (Manager) Ανθρωπίνων πόρων- ΚΕΚ ΑΝΑΛΥΣΙΣ
Ø 2003 -Παρακολούθηση σεμιναρίου 30 ωρών στην Ψυχοογκολογία – Νοσοκομείο Μεταξά
Ø 2003- Παρακολούθηση σεμιναρίου 12 ωρών στις Πρώτες Βοήθειες- Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Ø 2002- Παρακολούθηση σεμιναρίου 300 ωρών με θέμα « Διαιτολογία και Ειδική Διατροφή- ΚΕΚ ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
Ø 1999 - Παρακολούθηση Επαγγελματικού σεμιναρίου Σεξολογίας 30 ωρών με θέμα: Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση- Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο

ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ø 315 μόρια ( CME Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ø 12/5/2004 «Ο Ρόλος του Επισκέπτη-τριας Υγείας στην Υπηρεσία της Κατ’ οίκον Νοσηλείας»-Ημερίδα: Βοήθεια στο σπίτι και Κατ’ οίκον Νοσηλεία- Πνευματικό κέντρο Δήμου Νέας Χαλκηδόνας
Ø 2005 Συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο ταχύρυθμο τμήμα Διασωστών Πληρωμάτων του ΙΕΚ του ΕΚΑΒ ( Αγγλικά-Ιατρική Ορολογία, 42 ώρες)
Ø Συμμετοχή σε εργασία με θέμα: Αιμοδοτική Συμπεριφορά Εθελοντών Αιμοδοτών σε Σταθμό Αιμοδοσίας Μικρού Νοσοκομείου- 8ο Πανελλήνιο συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής, Αίγλη Ζαππείου

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ø 2008 Πιστοποίηση ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων-Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ)
Ø 1999 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη Υγείας- Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων
Ø 2004 Χορήγηση Άδειας Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας- Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ø 2008 – IC3-ACTA Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ø 2004- 2007 - Μέλος Δ.Σ του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών-τριών Υγείας
Ø 2002-2004 – Μέλος Δ.Σ της Ελληνικής Εταιρίας Οικογενειακού Προγραμματισμού
Ø 2003- σήμερα – Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Προληπτικής Ιατρικής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ
Το άγχος είναι κομμάτι της καθημερινής ζωής, ειδικά στη σύγχρονη κοινωνία. Δεν πρόκειται μόνο για ανησυχία και πανικό. Είναι η καθημερινή εμπειρία της υπερέντασης, της πίεσης του χρόνου και της προσπάθειας που καταβάλλουμε για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που μας επιβάλλονται στη δουλειά και στο σπίτι. Το άγχος είναι το συναίσθημα που συνοδεύει την απάντηση του οργανισμού στον κίνδυνο ή την απειλή. Όταν οι πρόγονοί μας ζούσαν στις σπηλιές και καλούνταν να αντιμετωπίσουν κάποιον υπαρκτό κίνδυνο που απειλούσε τη ζωή τους, έπρεπε να διαθέτουν έναν αυτόματο μηχανισμό, ώστε να μπορούν να αντιδρούν άμεσα. Αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί μέχρι σήμερα για να μας προφυλάξει, γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα χρήσιμος. Επομένως, η φύση μας έχει εξοπλίσει με το μηχανισμό του άγχους, για να μας βοηθήσει και όχι για να μας βλάψει.
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΑΓΧΩΝΟΜΑΣΤΕ
• Αυξάνεται ο αριθμός και η ένταση των καρδιακών παλμών. • Ιδρώνουμε. • Σφίγγονται πολλές μυϊκές ομάδες. • Εντείνεται ο ρυθμός της αναπνοής μας, με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος κ.α. • Μεταβάλλεται η ροή του αίματος στο κεφάλι και νιώθουμε ζαλάδα • Μειώνεται η πεπτική λειτουργία, με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε ναυτία και κόμπο στο στομάχι. • Μειώνεται η παραγωγή σιέλου και έχουμε ξηροστομία. • Ενεργοποιείται γενικά ο μεταβολισμός μας και επιφέρει αίσθημα κόπωσης. Πολλές φορές στις μέρες μας τα παραπάνω συμβαίνουν χωρίς να υπάρχει πραγματική απειλή ή κίνδυνος. Για παράδειγμα, όταν στο καθημερινό μας πρόγραμμα πρέπει να εντάξουμε πολλές υποχρεώσεις, στις οποίες θέλουμε να είμαστε συνεπείς, καταλήγουμε να νιώθουμε έντονο άγχος. Έτσι μπορεί να αποδιοργανωνόμαστε, να αναβάλλουμε, να πιστεύουμε ότι είμαστε μη αποτελεσματικοί ή να τα καταφέρνουμε, σε βάρος όμως της ποιότητας ζωής μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το άγχος μετατρέπεται από μηχανισμό ωφέλιμο σε δυσλειτουργική διαδικασία.
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ & ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Το άγχος μπορεί να είναι αιτιολογικός παράγοντας για πολλές διαταραχές και νοσήματα όπως: • Ημικρανίες, πονοκεφάλους, ευαισθησία σε κρυολογήματα και προβλήματα στην έμμηνο ρύση για τις γυναίκες. • Αναπνευστικές και πεπτικές διαταραχές. • Υψηλή πίεση, καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια. • Ψυχικά προβλήματα υγείας όπως κατάθλιψη και νευρικοί κλονισμοί. • Aποδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος. • Μείωση του σεξουαλικής διάθεσης και της σεξουαλικής γονιμότητας. • Έκπτωση των γνωστικών ικανοτήτων.


ΕΙΣΤΕ ΑΓΧΩΜΕΝΟΙ;
• Νιώθετε πολλές φορές ότι θέλετε να κλάψετε; • Είναι για σας δύσκολο να συγκεντρώνεστε και να παίρνετε αποφάσεις; • Φωνάζετε συνεχώς στους γύρω σας, στο σπίτι και στην δουλειά; • Νιώθετε τις περισσότερες στιγμές της ημέρας κουρασμένοι; • Δεν δείχνετε κανένα ενδιαφέρον για σεξ; • Δεν κοιμάστε καλά; • Αισθάνεστε εξουθενωμένοι στο τέλος κάθε μέρας; • Πίνετε και καπνίζετε περισσότερο, για να περάσει ευκολότερα η μέρα σας; • Αισθάνεστε ότι δεν αντέχετε άλλο; • Τρώτε όταν δεν πεινάτε; • Νιώθετε ότι δεν έχετε καταφέρει τίποτα σπουδαίο στο τέλος της μέρας; Αν στις περισσότερες από τις παραπάνω ερωτήσεις έχετε απαντήσει «ναι», τότε το άγχος μπορεί να είναι για σας, πρόβλημα. Όταν οι καθημερινές εντάσεις και πιέσεις αρχίζουν να επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μας και αρχίζουμε να νιώθουμε υπερβολικά αγχωμένοι, τότε είναι καιρός να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας! Διαβάστε μερικές συμβουλές, για το πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΧΟΣ
Απλά βήματα για την αντιμετώπιση του άγχους Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσετε και να αλλάξετε τις καταστάσεις εκείνες που σας δημιουργούν άγχος. • Οργανώστε το χρόνο σας, φτιάχνοντας μια λίστα με τα επείγοντα και λιγότερα επείγοντα που έχετε να κάνετε και μην αναλαμβάνετε περισσότερη δουλειά, από όση μπορείτε να φέρετε σε πέρας. • Κάνετε γυμναστική όπως κολύμβηση, περπάτημα ή τζόκιν, που αποδεσμεύουν από την ένταση που δημιουργεί το άγχος. • Προσπαθήστε να αποφεύγετε τις βλαβερές μεθόδους καταπολέμησης του άγχους όπως να πίνετε αλκοόλ, να καπνίζετε, και να τρώτε πολύ. Οι συνήθειες αυτές μπορεί να φαίνεται ότι σας ανακουφίζουν και σας ηρεμούν προσωρινά, η αλήθεια είναι όμως ότι μακροχρόνια, δημιουργούν περισσότερο άγχος και επιπλέον κάνουν κακό στην υγεία σας. • Μάθετε πώς να χαλαρώνετε. • Αν τα συμπτώματα επιμένουν επισκεφτείτε τον γιατρό σας ή απευθυνθείτε στους Συμβούλους Υγείας του ΙΚΠΙ και ενταχθείτε στα εξατομικευμένα ή ομαδικά προγράμματα που πραγματοποιούνται που πραγματοποιούνται με στόχο τη διαχείριση του άγχους.
ΜΙΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΝΕΤΕ
Μάθετε να αναγνωρίζετε πότε οι μύες σας είναι σφιγμένοι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχετε άγχος. Αυτή η απλή τεχνική, όπως περιγράφεται παρακάτω, μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε περιόδους που έχετε πολύ άγχος. 1. Καθίστε με τέτοιο τρόπο, ώστε τα πόδια σας να ακουμπούν στο πάτωμα ή σε κάποια άλλη αναπαυτική θέση και ακουμπήστε τα χέρια σας στους γοφούς σας. 2. Εισπνεύσετε αργά και βαθιά από την μύτη και εκπνεύστε από το στόμα. Αν αναπνέετε σωστά, το στομάχι σας και όχι ο θώρακας σας πρέπει να ανασηκώνετε ελαφρά στην αρχή κάθε αναπνοής. 3. Καθώς αναπνέετε, χαλαρώστε σταδιακά τους ώμους και τα χέρια σας. Προσέξτε τα δόντια σας να μην είναι σφιγμένα. Απαλές, ελεγχόμενες αναπνοές βοηθούν στη χαλάρωση της μυϊκής έντασης και του άγχους.
ΠΗΓΗ: ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ, (
http://www.neaygeia.gr/)

Πέμπτη, 1 Μαΐου 2008

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΔΩΣΕ ΚΙ ΕΣΥ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ !


ΘΑ ΔΩΣΕΙΣ ΖΩΗ
ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΟΥ !Ποιοί μπορούν να είναι αιμοδότες;

Τα κριτήρια για να είναι κάποιος αιμοδότης είναι:
· Ηλικία: Ο αιμοδότης πρέπει να είναι από 18 έως 60 ετών
· Βάρος σώματος: Συνήθως απαιτείται το βάρος να είναι τουλάχιστο 50 κιλά
· Ασθένειες: Ο αιμοδότης πρέπει να είναι σε καλή υγεία και απαλλαγμένος από μεταδοτικές ασθένειες
Εάν ο αιμοδότης λαμβάνει φάρμακα, δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά δεν μπορεί να προσφέρει αίμα. Σε τέτοια περίπτωση είναι ορθό να ενημερώνεται ο γιατρός και το προσωπικό που είναι υπεύθυνοι κατά την αιμοληψία.

Ποιοι δεν μπορούν να είναι αιμοδότες;

Ορισμένα άτομα μπορεί να μη μπορούν να δωρίσουν αίμα είτε προσωρινά είτε μόνιμα.

Τα άτομα που αποκλείονται προσωρινά είναι αυτοί οι οποίοι πάσχουν από μια βραχυπρόθεσμη ασθένεια ή παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα που δεν επιτρέπει για κάποιο χρονικό διάστημα την αιμοδοσία.

Τα άτομα αυτά είναι:
Ασθενείς που έχουν υποστεί επεισόδιο καρδιακής προσβολής ή έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καρδίας κατά τους τελευταίους 6 μέχρι 12 μήνες
Ασθενείς που έχουν οι ίδιοι υποβληθεί σε μετάγγιση αίματος, κατά το έτος που προηγείται της αιμοδοσίας
Επαφή στο σπίτι κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της αιμοδοσίας με άτομο που πάσχει από ηπατίτιδα
Ασθενείς που παίρνουν αντιβιοτικά κατά τις 72 ώρες πριν από την αιμοδοσία
Άτομα που δεν αισθάνονται καλά κατά την ημέρα της αιμοδοσίας
Τα άτομα που αποκλείονται προσωρινά από την αιμοδοσία μπορεί να είναι σε επαφή με το γιατρό και το προσωπικό του Σταθμού Αιμοδοσίας, για να προσδιοριστεί πότε είναι δυνατόν να τους επιτραπεί να δωρίσουν αίμα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, ο αποκλεισμός είναι μόνο πρόσκαιρος. Για παράδειγμα, αν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει 6-8 ώρες ύπνου, έχει γρίπη (περιμένουμε μέχρι να περάσει), στη διάρκεια της εγκυμοσύνης (αναμονή μέχρι και έξι μήνες μετά τον τοκετό), στη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως, στη διάρκεια μιας εποχιακής αλλεργίας, αν έχει κάνει εμβόλια ή παίρνει συγκεκριμένα φάρμακα (για παράδειγμα πρέπει να περάσουν τρεις μέρες από τη λήψη ασπιρίνης), αποκλείεται προσωρινά από την αιμοδοσία.
Οι ετερόζυγοι φορείς μεσογειακής αναιμίας (το κοινώς λεγόμενο στίγμα) ή άτομα με έλλειψη G6PD αιμοδοτούν, αν η αιμοσφαιρίνη είναι πάνω από 12gr/dl.
Επίσης, για να είναι ανιχνεύσιμη στο αίμα η λοίμωξη από AIDS, ελονοσία, CJD (νόσος τρελών αγελάδων) ή SARS, οι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει σε χώρες όπου εμφανίστηκαν κρούσματα αυτών των ιών, αποκλείονται για συγκεκριμένο διάστημα από την αιμοδοσία.
Εκτός από τις γενικές αυτές αρχές και επειδή οι λεπτομέρειες στις ενδείξεις αναπροσαρμόζονται, ο υποψήφιος αιμοδότης πρέπει να συμβουλεύεται το προσωπικό της αιμοδοσίας που είναι το πλέον αρμόδιο για την επιλογή των αιμοδοτών.

Τι πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος εθελοντής αιμοδότης;
Ø Ο όγκος αίματος που προσφέρει ο αιμοδότης είναι 450 ml και αποκαθίσταται αμέσως από τον οργανισμό.
Ø Δεν πρέπει να διενεργείται αιμοδοσία πριν περάσουν τρεις μήνες από την προηγουμένη.
Ø Η αιμοδοσία είναι τελείως ακίνδυνη και διαρκεί περίπου 10 λεπτά της ώρας.

Οδηγίες για τον αιμοδότη πριν και μετά την αιμοδοσία

Ø Ο αιμοδότης μπορεί να δίνει αίμα πρωινές ή απογευματινές ώρες. Καλό είναι η αιμοδοσία να γίνεται όταν ο αιμοδότης είναι ξεκούραστος.Πριν την αιμοδοσία πρέπει να έχει προηγηθεί ελαφρύ γεύμα (π.χ. πρωινό). Μετά την αιμοδοσία ο αιμοδότης πρέπει να ακολουθεί τις συμβουλές του νοσηλευτικού προσωπικού.
Ø Να πάρει την τροφή που του προσφέρεται. Να μην αποχωρήσει από το Τμήμα αιμοδοσίας πριν του το επιτρέψει το υπεύθυνο προσωπικό.
Ø Να μην καπνίσει για 1 (μια) ώρα.
Ø Να μην κάνει έντονη σωματική άσκηση την ημέρα της αιμοδοσίας.
Ø Να πάρει περισσότερα υγρά και καλό γεύμα την ημέρα της αιμοδοσίας.
Ø Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών την ημέρα της αιμοδοσίας.
Ø Σε περίπτωση αιμορραγίας από το σημείο φλεβοκέντησης, ο αιμοδότης θα πρέπει να σηκώσει το χέρι ψηλά και να εφαρμόσει πίεση.
Ø Ο επίδεσμος μπορεί να αφαιρεθεί μετά από 2-3 ώρες.
Ø Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία ο αιμοδότης μπορεί να απευθύνεται στο νοσηλευτικό προσωπικό ή στο γιατρό της αιμοδοσίας.
Διαδικασία αιμοδοσίας

Μετά από τη λήψη σύντομου ιατρικού ιστορικού, τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και του αιματοκρίτη ή της αιμοσφαιρίνης ο γιατρός της αιμοδοσίας κρίνει αν μπορείς να δώσεις αίμα τη δεδομένη στιγμή.
Πρόκειται για μια ανώδυνη διαδικασία. Το μοναδικό ενόχλημα είναι ένα μικρό τσίμπημα από τη βελόνα και μετά απλά ανοιγοκλείνεις τη γροθιά σου για να διευκολύνεις τη ροή του αίματος.

Η αιμοδοσία είναι ακίνδυνη για τον αιμοδότη.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μολυνθεί ο αιμοδότης από AIDS ή άλλο μεταδιδόμενο νόσημα αφού οι βελόνες που χρησιμοποιούνται είναι μιας χρήσεως και αποστειρωμένες.
Γιατί να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης;
· Επειδή δεν υπάρχει ακόμη φάρμακο που να μπορεί να αντικαταστήσει το αίμα.
· Επειδή θέλει να βοηθήσει τους χιλιάδες συνάνθρωπών μας που έχουν ανάγκη από αίμα.
· Επειδή θεωρεί προσωπική του ευθύνη την κάλυψη της χώρας μας σε αίμα από την εθελοντική αιμοδοσία και μόνο. Δε μας τιμά ως χώρα η εισαγωγή αίματος από το εξωτερικό.
· Επειδή πρόκειται για μια ανώδυνη και ακίνδυνη διαδικασία, που διαρκεί λίγα λεπτά, αλλά από μια φιάλη μπορεί να σωθούν τρεις ανθρώπινες ζωές.
Επειδή ο εθελοντής αιμοδότης βιώνει ένα μοναδικό συναίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης και γιατί πέρα από τα κίνητρα που δίδονται (δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες σε αίμα για τον ίδιο ή την οικογένεια του, δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, τιμητικές διακρίσεις, αιμοδοτική άδεια), ο εθελοντής αιμοδότης νιώθει ότι προσφέρει ζωή στον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπό του.

Μετά την πρώτη αιμοδοσία ο αιμοδότης παραλαμβάνει ατομική κάρτα όπου αναγράφονται η ομάδα αίματος του και οι μονάδες που έχει δώσει και την οποία πρέπει να κρατά κάθε φορά που δίνει αίμα ή όταν χρειαστεί αίμα για τον ίδιο ή συγγενή πρώτου βαθμού.